Home Privacy statement

Privacy statement

Uw privacy
BING hecht grote waarde aan de vertrouwensrelatie tussen (oud-)klanten en (oud-)relaties. Voor de uitvoering van zijn dienstverlenende activiteiten, verzamelt BING persoonlijke informatie, maar ook bedrijfsgegevens. Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten en (oud-)relaties als de bedrijfsmatige activiteiten, worden deze gegevens altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BING houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp geeft aan hoe met persoonsgegevens dient te worden omgegaan. In dit privacy statement geven wij beknopt aan welke persoons- en bedrijfsgegevens via de website worden verzameld en hoe BING deze vervolgens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door BING verzameld?
Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

  • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mailadres

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verzameld:

  • Contactgegevens: naam en e-mailadres

BING gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Ook gaat BING strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Cookies
Op de website van BING wordt alleen gewerkt met functionele cookies. Analytische cookies worden toegepast puur voor eigen gebruik en worden niet met derden gedeeld.

 

Top