Bouwen aan Corporate Governance (voor bestuurders van woningcorporaties)

Training van twee dagen

Een integere organisatie ontstaat niet vanzelf, dat vraagt om permanent onderhoud

Voor wie
Voor directeur-bestuurders van woningcorporaties

Doel en motivatie
U neemt uw maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en bouwt aan Corporate Governance. Integer werken is daar een onderdeel van. Is de papieren werkelijkheid van het integriteitsbeleid van uw organisatie voldoende? Integriteit vraagt namelijk om een levende verbinding tussen dit beleid en de praktijk waarin bestuurders én medewerkers zich bevinden. In deze training krijgt u inzicht in de  verbinding tussen de harde en zachte kant van integriteit

Daarbij zullen we werken met de maatschappelijke uitdagingen en beslissingen waar u voor staat. Deze training volgt u samen met directeur-bestuurders van andere woningcorporaties. Dit biedt u gelegenheid tot collegiaal beraad: waar staan we, hoe leren we van veranderingen in onze branche, van dilemma’s en afwegingen waar we voor staan? Hoe gaan we daarmee zorgvuldig om? De investering in deze tweedaagse levert u verschillende handvatten om de integriteit van uw organisatie te versterken.

Opbrengst
Na deze tweedaagse:

  • Heeft u inzicht in wat corporate governance aan actuele beleidsthema’s toevoegt.
  • Heeft u verdiepend inzicht in de betekenis van integriteit en integer werken, specifiek voor woningcorporaties. U heeft sensitiviteit ontwikkeld voor de verhouding tussen uw persoonlijke integriteit, de organisatie integriteit en de maatschappelijke kernbeginselen voor een woningcorporatie.
  • Heeft u een gedegen inzicht in de wijze waarop u de integriteit van uw organisatie kunt stimuleren. Kunt u werken aan de balans tussen de harde en zachte kant van integriteit. U hebt inzicht welke elementen daarvan binnen uw organisatie meer aandacht verdienen.
  • Verstevigt u uw kennis en visie door collegiaal beraad met uw collega bestuurders over relevante actuele kwesties, risico’s en lastige besluiten.
  • Heeft u gewerkt met de methodiek Collegiaal Beraad om lastige kwesties zorgvuldig bespreekbaar te maken.
  • Vindt u de inspiratie om binnen uw organisatie een ambassadeurs rol te vervullen: u kunt eraan bijdragen dat medewerkers bewust, preventief en gemotiveerd de aandacht voor integriteit weten te verbinden aan hun alledaagse werkpraktijk.

Data in 2020
Nieuwe data 2020 worden later bekend gemaakt.
Snel op de hoogte zijn? Stuur een mail aan het secretariaat: marlousprins@bureauintegriteit.nl.

Locatie
Landgoed Conferentieoord te Doorn

Maximaal aantal deelnemers
12 personen

Trainer
Hella van den Elshout en Henk Bruning. Beide gecertificeerde adviseurs en trainers bij BING

Kosten
Voor de training van twee dagen: € 1.850 per persoon, inclusief lunch, exclusief BTW

PE punten
12

Inschrijving
Inschrijven via het secretariaat marlousprins@bureauintegriteit.nl.
Voor nadere informatie: Hella van den Elshout hellavandenelshout@bureauintegriteit.nl of telefoon: 033-2474300.
Na inschrijving ontvangt u informatie over het programma.

Top