Train de trainer: intern begeleider Moreel Beraad

Daar wordt iedereen beter van!

BING verzorgt al vele jaren integriteit trajecten. Een onderdeel daarvan is het faciliteren van een moreel beraad rond een prangende kwestie, of organisatiebreed voor alle medewerkers, of als interne train de trainer. Een keer per jaar biedt BING een open inschrijving aan voor een train de trainer Moreel Beraad.

Open inschrijving

Doel
Je wilt graag dat er binnen jouw organisatie serieuze aandacht is voor onderwerpen als integer werken, beroepsethiek, verantwoord werken en gewenste omgangsvormen. Je merkt dat grote en kleine kwesties  soms door tijdgebrek of door ongemak vermeden worden. Een dilemma blijft liggen, er worden ad hoc beslissingen genomen, of er blijft een gevoel hangen dat er geen recht wordt gedaan aan de zorgvuldigheid die de betrokkenen verdienen. Jij merkt dat de vaardigheid ontbreekt om lastige kwesties methodisch, verdiepend en verhelderend te bespreken. Je weet dat dit kan via een moreel beraad en je bent gemotiveerd om zelf te leren een dergelijk moreel beraad te begeleiden.

In jouw organisatie is daar ruimte voor. Er zijn intervisiegroepen, er is een integriteittraject, of jouw leidinggevende stimuleert  en investeert in persoonlijke ontwikkeling die in dienst kan worden gezet van het hele team of de organisatie.

Het doel van deze opleiding is dat je de kennis, vaardigheden en houding leert die nodig zijn om een moreel beraad te begeleiden. Het gaat niet alleen om het aanleren van een methode, het succes van de methode is  afhankelijk van de manier van begeleiden. Daarom combineren we twee methodes in deze opleiding: die van Moreel Beraad en die van Socratische gesprekstechnieken. Via deze laatste technieken leer je een manier van vragen stellen vanuit een socratische houding. Dit stimuleert deelnemers om zelf inzichten te voltrekken.

Doelgroep
Leidinggevenden, projectleiders, medewerkers HRM, interne trainers, vertrouwenspersonen, intern begeleiders of overige medewerkers met affiniteit voor het werken met integriteitsvragen, vragen en dilemma’s over werkinhoudelijke zaken, omgang met elkaar en het snijvlak professioneel/privé.

Niveau opleiding
HBO / WO

Opbrengst van deze train de trainer

  • Je hebt de benodigde achtergrondkennis om de context van een moreel beraad zorgvuldig te kunnen inzetten (filosofie en methodiek). Je weet deze kennis vragenderwijs om te zetten in een interactief gesprek met deelnemers.  Je kunt  voorbeelden genereren als uitgangsvraag voor een moreel beraad en je kunt kwesties die ter tafel liggen vertalen naar handelingsalternatieven.
  • Je hebt de vaardigheid om de methode van een moreel beraad stapsgewijs te voltrekken en je hebt daarbij inzicht in de betekenis van iedere methodische stap.
  • Je kunt valkuilen in het onderzoeksproces voorzien en je kunt het proces bijsturen waar nodig.
  • Je hebt voldoende socratische gesprekstechnieken in huis om een moreel beraad onafhankelijk, vragenderwijs en onderzoekend te begeleiden.
  • Je hebt voldoende geoefend met de methodiek.
  • Je hebt de houding ontwikkeld om via luisteren, doorvragen, oordeel opschorten, verhelderen en afpellen van voorbeelden deelnemers te faciliteren en je hebt inzicht in wat werkt, wat niet en waarom.
  • Je hebt voldoende kennis en inzicht om het wegen van argumenten met een groep te voltrekken.
  • Je kunt de methode toepassen in wisselende werkvormen.
  • Je weet waar en wanneer je een moreel beraad kunt inzetten en hoe de verhouding is van een moreel beraad tot andere aandachtspunten voor integer werken in een organisatie.

Data
Vrijdag 2 en 9 oktober en vrijdag 6 november, vrijdag 11 december 2020; van 13:00 – 17:00 uur.
Mogelijkheid tot lunch van 12:15 – 13:00 uur.

Maximum aantal deelnemers
8 personen.

Locatie
Van Boetzelaerlaan 22G, 3828 NS Amersfoort.

Kosten
Voor de opleiding: € 1.800 per deelnemer, exclusief 21 % btw, inclusief lunch.

Exclusief: eenmalig deelnemen aan een moreel beraad voor diegene die nog niet zelf aan een moreel beraad heeft deelgenomen en/of voor hen die willen kijken of ze de opleiding willen volgen. Daartoe is de mogelijkheid op vrijdag 25 september 2020. Deelname kosten: € 325 inclusief  lunch.
Exclusief: supervisie bij het begeleiden van een moreel beraad binnen je eigen organisatie.
Inschrijving: marlousprins@bureauintegriteit.nl
Annulering is kosteloos als er door jou zelf een vervanger voor de deelnameplek wordt aangedragen. In andere gevallen: bij annulering vanaf 4 weken voor aanvangsdatum wordt 50 % van de cursuskosten in rekening gebracht.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt een HBO of WO opleiding en je bent bereid een open onderzoekshouding aan te nemen. Je hebt aantoonbaar al een keer als deelnemer meegedaan aan een moreel beraad. Indien dat niet het geval is, is er de mogelijkheid om op vrijdag 25 september 2020 deel te nemen aan een moreel beraad (zie boven), begeleid door Hella van den Elshout. Welkom!

Vragen? Neem contact op met Hella van den Elshout via: hellavandenelshout@bureauintegriteit.nl of telefonisch via BING kantoor 033-2474300.

Trainers
De vaste trainer van deze opleiding is drs. Hella van den Elshout. Zij  is opgeleid als filosoof en is senior adviseur / trainer van BING.  Al ruim 25 jaar werkt zij met zowel de methode Moreel Beraad als met de methode Socratische Gespreksvoering in verschillende sectoren. Zij was een van de pioniers die deze methodes mede ontwikkeld heeft en zij heeft diverse publicaties over deze onderwerpen op haar naam staan. Enkele onderdelen van deze opleiding worden mede verzorgd door Peter Schokker LMA MA, adviseur/trainer van BING.

Top