Intern begeleider Moreel Beraad in het MBO

Daar wordt iedereen beter van!

In deze opleiding leer je om vanuit een filosofische achtergrond  een Moreel Beraad te begeleiden. Een Moreel Beraad is een gesprek- en onderzoeksmethode om lastige kwesties te onderzoeken. De methode is geschikt om in de klas te gebruiken, specifiek bij maatschappelijk georiënteerde vakken zoals burgerschapsvorming. De methode kun je ook als intern begeleider inzetten om intervisie tussen collega’s te verdiepen, of om 1-op-1 gesprekken met leerlingen rond motivatie– of keuzeprocessen te begeleiden.

Herken je dit: je merkt dat vragen rond actuele onderwerpen of lastige kwesties verzanden in een ondoordachte meningenstrijd of in een oeverloze discussie. Soms worden gevoelige onderwerpen waarbij meningen uiteen lopen zelfs vermeden, in de klas, maar ook tussen collega’s onderling. Dit kan komen door tijdgebrek, door ongemak, of door gebrek aan vaardigheden om er een constructief verdiepend en verhelderend gesprek over te voeren.

Moreel Beraad is een filosofisch ethische methode voor een onderzoekgesprek, waarmee je gezamenlijk gestructureerd helderheid vindt in lastige kwesties. Die kwesties kunnen gaan over actuele maatschappelijk thema’s, over zaken die zich voordoen in de klas, op school, of bij een individuele leerling. Ze kunnen ook vragen betreffen vanuit de pedagogische rol of over besluiten tussen collega’s onderling. De methode zorgt op een pragmatische manier voor een gedeelde onafhankelijke vrije ruimte, waar deelnemers gehoord worden en waar verschillende perspectieven en argumenten worden gehonoreerd en gewogen.

Jij wilt je professionaliseren in deze werkvorm. Deze opleiding van vier dagen biedt jou de benodigde kennis en vaardigheden om een Moreel Beraad te kunnen begeleiden.

Doelgroep
Docenten, medewerkers HRM, mentoren, leidinggevenden, vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren uit het middelbaar beroepsonderwijs.

Opbrengst van deze vierdaagse opleiding

  • Je hebt de benodigde achtergrondkennis om de context van een Moreel Beraad zorgvuldig te kunnen inzetten (filosofie en methodiek). Je weet deze kennis vragenderwijs  om te zetten in een interactief gesprek met deelnemers (leerlingen of collega’s);
  • Je kunt kwesties die zich voordoen in de klas, in een begeleidingsmoment, of tussen medewerkers,  vertalen naar een gezamenlijke morele onderzoeksvraag;
  • Je hebt de vaardigheid om de methode van een Moreel Beraad stapsgewijs te voltrekken en je hebt daarbij inzicht in de betekenis van iedere methodische stap;
  • Je kunt valkuilen in het onderzoeksproces voorzien en je kunt het proces bijsturen waar nodig;
  • Je hebt voldoende socratische gesprekstechnieken in huis om een Moreel Beraad onafhankelijk, vragenderwijs en onderzoekend te begeleiden;
  • Je hebt voldoende geoefend met de methodiek om deze zelfstandig toe te passen;
  • Je hebt voldoende kennis en inzicht om het wegen van argumenten met een groep te voltrekken;
  • Je kunt de methode toepassen in wisselende werkvormen.

Na deze opleiding ben je in staat om zelfstandig een Moreel Beraad te begeleiden binnen je eigen onderwijsorganisatie.

Trainer
Hella van den Elshout – Hella is filosoof  en senior adviseur / trainer van BING. Als trainer zorgt Hella voor een veilige en open sfeer waardoor alle deelnemers de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen. De achtergrond van Hella (filosofie) schemert steeds door in de vragen die zij aan jou en de groep zal stellen. Zij maakt een filosoof van iedereen en weet dat om te zetten tot praktisch handelen! Met  enthousiasme traint Hella de deelnemers om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan als begeleiders van een Moreel Beraad. Hella werkt al ruim 25 jaar met deze methode in verschillende sectoren, waaronder het onderwijs (MBO – HBO – VO en universitair). Zij heeft diverse publicaties over deze onderwerpen op haar naam staan.

Niveau opleiding
HBO / WO

Data
Interesse? Meld het via het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres van BING, dan sturen wij je de data voor 2019 zodra deze bekend zijn.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12 personen.

Kosten
Voor deze opleiding van 4 dagen: € 1500,-  per deelnemer, exclusief 21 % BTW inclusief lunch.

Inschrijving
Je kunt je inschrijven via Marlous Prins: marlousprins@bureauintegriteit.nl, BING kantoor 033-2474300.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang of als er door jouzelf een vervanger voor de deelnameplek wordt aangedragen. In andere gevallen: bij annulering vanaf 4 weken voor aanvangsdatum wordt 50 % van de cursuskosten in rekening gebracht.

Voorwaarden voor deelname
Je bent werkzaam binnen het beroepsonderwijs. Je bent bereid een open onderzoekshouding aan te nemen en je hebt al een keer als deelnemer meegedaan aan een Moreel Beraad. Indien dit laatste niet het geval is, is er de mogelijkheid om op vrijdag 8 februari 2018 deel te nemen aan een Moreel Beraad te Amersfoort, begeleid door Hella van den Elshout. Welkom! Deze deelname is kosteloos voor de deelnemers aan de opleiding.

Voor informatie over deze opleiding en workshop op 15 februari kun je contact opnemen met Hella van den Elshout via: hellavandenelshout@bureauintegriteit.nl of telefonisch via BING kantoor 033-2474300.

Top