20

apr

S. van der Werff

Saskia van der Werff (1965, drs. Ma/MSc) is filosoof. Zij traint sinds 2010 mensen in het beoefenen en begeleiden van bezinnende gesprekken over publieke vraagstukken, die bol staan van tegenstrijdige belangen en botsende waarden. Als socratisch gespreksleider, ondersteunt Saskia mensen met een publieke taak om helderheid te verkrijgen in de morele dilemma’s uit hun dagelijkse werkpraktijk. Voordat Saskia zich als praktisch filosoof vestigde, heeft zij als raadslid een bijdrage geleverd aan de lokale politiek. Tevens is zij werkzaam geweest als Lead-Auditor en trainer op het gebied van kwaliteit, arboveiligheid en milieu.

Naast filosofische reflectie-instrumenten, maakt Saskia gebruik van spelelementen, die trainingen een onverwacht praktische wending geven. Bij BING verzorgt zij trainingen op het gebied van morele oordeelsvorming, ambtelijke integriteit en (politieke) gedragscodes.

Saskia voerde mederedactie over en publiceerde in het boek ‘Publieke bezinning; Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken’.

Top