20

apr

B. de Jong

Bart de Jong (1983, mr., drs.) is een ervaren onderzoeker en adviseur. Hij houdt zich bezig met integriteitsonderzoeken en hij adviseert opdrachtgevers over hun integriteitsbeleid. Van huis uit is Bart criminoloog en strafrechtjurist. Bart heeft vanuit zijn vorige werkkring veel ervaring als onderzoeker, adviseur en trainer binnen de sectoren (jeugd)zorg en veiligheid (criminaliteitspreventie).

Bart verricht gedegen onderzoek met grote betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Als trainer kan hij als ingewikkeld ervaren materie terugbrengen tot de essentie en dat op een interactieve en laagdrempelige manier brengen.

Naast adviseur bij BING is hij commissielid bij de Klachtencommissie Jeugdzorg Zuid-Holland, waar cliƫnten van verschillende jeugdzorgaanbieders in de regio Zuid-Holland terecht kunnen met klachten over verleende zorg en bejegening.

Top