20

apr

B. Klijnsma

Bart (1972) heeft een uitgebreide expertise op het gebied van crisisbeheersing en crisismanagement. Na zijn masteropleiding Cultuur, Organisatie en Management, heeft Bart ervaring opgedaan als organisatieadviseur in cultuurveranderingstrajecten. In 2001 is hij begonnen als adviseur/trainer crisisbeheersing. Eerst bij het Nibra, vervolgens bij Twynstra Gudde en sinds 2008 als zelfstandig ondernemer. Hierbij heeft hij vele opdrachten vervuld bij lokale en nationale overheid, bedrijfsleven en semioverheid. Zijn specialismes hierbij zijn crisisbesluitvorming, processen in crisisteams en crisiscommunicatie.

Top