Suze van Scheers

Trainer

Suze van Scheers (1994) is een filosofisch gespreksleider die haar analytisch vermogen inzet voor het faciliteren van onderzoeksgesprekken over lastige thema’s. Scherp, grondig en invoelend werkt zij aan bewustwording en integer handelen binnen organisaties. Met behulp van socratische gespreksmethoden moedigt zij deelnemers aan tot reflectie en uitwisseling en ondersteunt zij in het maken van lastige (ethische) beslissingen op de werkvloer. Bij BING geeft zij trainingen in Moreel Beraad.

Suze studeerde Filosofie in Amsterdam met een focus op psychologie en ethiek. Zij is breed georiënteerd en geïnteresseerd, en overtuigd van de kracht van het toepassen van filosofie in de praktijk. Tevens is zij werkzaam als coach, schrijver en adviseur in de psychiatrie en verslavingszorg.