Hella van den Elshout

Adviseur & Trainer

Hella van den Elshout (1963, drs.) werkt aan preventie, de bewustwording, het inzicht en de motivatie om zorgvuldige afwegingen te maken en integer te handelen. Hella studeerde filosofie en behoorde tot de pioniersgroep die in Nederland de Socratische Gespreksmethodiek ontwikkelde. In 2003 is zij door het European Institute Business Ethics van Nijenrode University gecertificeerd om trainingen Morele oordeelvorming te geven. Sindsdien verzorgt zij deze trainingen ook voor overheidsorganisaties en openbaar bestuur. Zij houdt graag de vraag naar ethisch verantwoord handelen scherp middels (socratische) beraad over integriteit in de praktijk van alledag en bij lastige besluitvorming. Daarnaast adviseert zij op het gebied van managen van integriteit.