Home Markten

Markten

BING werkt voor overheden, semioverheden en private partijen.

Overheden en semioverheden
BING is van oudsher gericht op gemeenten en andere overheden en verricht opdrachten in de publieke sector voor onder meer:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ministeries
 • Rijksdiensten
 • Waterschappen
 • Veiligheidsregio’s
 • Onderwijsinstellingen
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)
 • Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s)
 • Politieke partijen

Private partijen
De diensten van BING worden ook ingezet in de private sector. BING heeft onder meer opdrachten verricht voor:

 • Multinationals
 • Energiemaatschappijen
 • Leasebedrijven
 • Hotelketens
 • Vastgoedondernemingen
 • Telecomdiensten
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Uitzendbureaus
Top