30

okt

Demonstratiemiddag 6 december Reflect Onderwijs

Natuurlijk ben je een integere docent. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd meteen duidelijk is wat integer handelen is. Het spel Reflect Onderwijs helpt je om je bewustzijn op het gebied van integriteit, te versterken. Soms kom je lastige situaties tegen met studenten of in de omgang met collega’s; waar moet je op een lijn zitten, waar spelen persoonlijke afwegingen juist een rol? Kun je een uitzondering maken op de regel? Wanneer is er sprake van ongewenst gedrag? Hoe ga je om met botsende waarden en normen?

Reflect Onderwijs is geschikt voor medewerkers, docenten en leidinggevenden in het MBO en HBO. Het spel kan organisatiebreed worden ingezet als teambuilding, of als onderdeel van een cultuur- of integriteittraject.

Benieuwd geworden? Meld je hier aan voor de gratis demonstratiemiddag op 6 december a.s. bij BING in Amersfoort.

In dialoog over integriteit
De serious game Reflect is de interactieve workshop bij uitstek om met grote groepen docenten en onderwijsmedewerkers het gesprek aan te gaan over integriteit in de praktijk van het onderwijs. Reflect is een moreel dilemmaspel dat wordt gespeeld rond een speelbord. De dilemma’s worden door de spelleider voorgelezen vanaf een tablet. Tijdens het spel komt een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden op het gebied van integriteit langs, zodat deelnemers zich bewust worden van de reikwijdte van het thema en de problemen en de dilemma’s waarmee zij te maken kunnen krijgen in de beroepspraktijk van het onderwijs. Het spel creëert een gezamenlijke dialoog waarin deelnemers worden uitgedaagd om kritisch te denken over integriteit en omgangsvormen.

Na de spelsessie is het tijd voor een gezamenlijke reflectie, waarin wordt gekeken wat aandachtspunten zijn voor de instelling op het gebied van integriteit. Wat hebben de deelnemers geleerd? Zijn er integriteitsissues die vaker voorkomen? Wat kan de instelling doen om docenten en medewerkers daarbij te ondersteunen? Hoe kan het onderwerp integriteit in de toekomst op een goede manier op de agenda worden gezet? Reflect Onderwijs wordt gespeeld in teams (5-7 personen), kan worden gespeeld met 5-72 personen tegelijk en zorgt voor een leuke en positieve energie in de teams.

Meld je hier aan voor de demonstratiemiddag op 6 december bij BING in Amersfoort.

 

 

Top