Home Demo integriteitsspel Reflect

Demo integriteitsspel Reflect

Samen met Morals at Work ontwikkelde BING het integriteitsspel Reflect. Heeft u interesse of wilt u een demonstratie van het spel? Neemt u dan contact met ons op via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Over het integriteitsspel Reflect
Het integriteitsspel Reflect laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen. Het daagt deelnemers uit de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Het spelconcept Reflect is ontwikkeld door Morals at Work en samen met BING zijn versies ontwikkeld speciaal voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten, provincies en het rijk, voor de woningcorporatiesector en voor de zorgsector.

Top