Blog: De VOG steeds dieper verankerd als screeningsinstrument?

Lees nu hier onze nieuwe blog: De VOG steeds dieper verankerd als screeningsinstrument?

Themanieuwsbrief Onderzoeken

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Nieuwe onderzoekers en adviseurs zijn bij BING begonnen en ook dit jaar hebben wij vele onderzoeken op diverse terreinen met uiteenlopende onderwerpen uitgevoerd. Daarnaast deed COVID-19 zijn intrede waardoor we gedwongen werden om te kijken naar onze werkwijze en nieuwe ‘gewoontes’ werden omarmd. In deze themanieuwsbrief Onderzoeken delen wij hoe wij terugkijken op het afgelopen jaar.

Benieuwd naar onze themanieuwsbrief? Alle artikelen kun je hier lezen.

Nieuw integriteitsspel Justum: Digitaal in dialoog over integriteit

Wil jij met jouw organisatie ook online blijven werken aan integriteit? Behoefte om met elkaar het gesprek te blijven voeren over lastige dilemma’s? Lees hier meer over de nieuwste online werkvorm: het integriteitsspel Justum.

De adviseurs van BING zetten zich in voor het bevorderen en borgen van integriteit, ook in lastige tijden zoals deze. Waar eerst al onze trainingen en workshops fysiek plaatsvonden, bieden wij inmiddels ook online diverse diensten aan, waaronder Moreel Beraad en dilemmaworkshops. We zijn zeer verheugd van start gegaan met de nieuwste aanwinst op het gebied van serious-gaming; het online-integriteitsspel Justum. De eerste ervaringen met het spel zijn inmiddels opgedaan: onlangs trapte een groep provinciale-statenleden af met het nieuwe spel. Niet alleen ontstonden er goede gesprekken, ook de online spelvorm werd positief ontvangen.

Het laagdrempelige spel Justum wordt gespeeld in een aansprekende digitale omgeving. Spelers gaan aan de hand van lastige dilemma’s in gesprek over thema’s op het gebied van integriteit en omgangsvormen. Door de dialoog die ontstaat krijgen de spelers niet alleen meer inzicht in de beweegredenen van anderen, maar werken ze ook samen aan het versterken van hun integriteitsbewustzijn. Justum is ontwikkeld door serious-game ontwikkelaar Morals at Work, en in samenwerking met BING zijn diverse dilemmasets opgesteld voor verschillende doelgroepen, waaronder gemeenteambtenaren, provinciale statenleden, colleges van B&W en woningcorporaties.

De gebruiksvriendelijke digitale omgeving van Justum zorgt ervoor dat het spel niet alleen goed te faciliteren is, maar ook dat het zich erg goed leent voor grote groepen medewerkers.

  • Spelers gaan met elkaar in dialoog over integriteitsdilemma’s.
  • Spelers krijgen inzicht in elkaars standpunten en trainen hun integriteitsbewustzijn.
  • Medespelers waarderen elkaars antwoorden.
  • Het spel telt 25 dilemmakaarten en 5 verrassingskaarten.
  • Zowel open- als meerkeuzevragen.
  • Geschikt voor 4-7 spelers en voor meerdere groepen tegelijkertijd.
  • Wie de meeste punten heeft wint.
  • Ruimte voor evaluatie en inbrengen eigen casuïstiek.
  • Een maatwerkversie altijd mogelijk.
  • Speelduur circa 90 minuten.

Het spel wordt gespeeld in subgroepen van tussen de vier en zeven personen, onder begeleiding van een spelfacilitator. Bij grote aantallen deelnemers kan er dus in meerdere groepen tegelijk worden gespeeld. De spelers komen samen in de spelomgeving van Justum en communiceren via een communicatietool (zoals MS Teams). Ze krijgen uitdagende integriteitskwesties voorgeschoteld die voorkomen in de dagelijkse praktijk van hun werkveld en gaan met elkaar in dialoog over de antwoorden. In Justum zijn een aantal prikkelende spelelementen verwerkt: zo kunnen spelers elkaar punten geven voor antwoorden, waardoor zij worden gestimuleerd om samen de diepte in te gaan en het spel ook dynamisch en spannend blijft.  De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft, is de winnaar van de sessie. Het spel is flexibel inzetbaar: een spelsessie duurt in de regel zo’n 90 minuten, maar ook langer of korter. 

BING biedt Justum aan in twee varianten: als workshop (begeleid door een spelfacilitator van BING) of als afname (waarbij de organisatie het spel intern onbeperkt kan spelen). Het spel wordt begeleid door een spelfacilitator van BING, bijgestaan door spelfacilators uit de organisatie, die vooraf worden geworven en geïnstrueerd.  

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden van het integriteitsspel Justum? Of wil je meer weten over andere online integriteitsworkshops? Neem dan contact op met BING via info@bureauintegriteit.nl of bel naar 033-2474300. De adviseurs van BING geven je graag een kosteloze demonstratie.

Nieuwsbrief: ‘Dat overkomt mij niet’, online integriteitstrainingen en meer lezenswaardige artikelen

Lees hier onze laatste nieuwsbrief.

Blog: Een kijkje in de keuken bij een particulier onderzoeksbureau: Wouter en Valerie aan het woord

Lees nu hier onze nieuwe blog: Een kijkje in de keuken bij een particulier onderzoeksbureau

Blog: Integer op anderhalve meter

Lees nu hier onze nieuwe blog: Integer op anderhalve meter

Blog: De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Lees nu hier onze nieuwe blog: De genormaliseerde ambtenaar: nog altijd bijzonder

Blog: Dat overkomt mij niet

Lees nu hier onze nieuwe blog: Dat overkomt mij niet

Monitor Integriteit & Veiligheid 2020 gepubliceerd

BING heeft in het afgelopen half jaar samen met I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Monitor Integriteit & Veiligheid 2020 uitgevoerd. De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur (gemeenten, provincies en waterschappen) te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan. Daarnaast geeft de monitor inzicht in het integriteitsbewustzijn van politieke ambtsdragers en de mate waarin integriteitsregels door hen worden nageleefd. Het onderzoek bestond uit een enquête onder 3.060 politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers), een enquête onder secretarissen en griffiers over het beleid gericht op agressie en geweld en integriteit en verdiepende interviews met 36 organisaties in het decentraal bestuur om de bevindingen uit de enquête te toetsen en praktijkervaringen op te halen.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat vermoedens van niet-integer gedrag door politieke ambtsdragers in de ogen van hun collega’s stabiel zijn gebleven ten opzichte van de monitor van 2016. Wat aard betreft zijn de meest waargenomen vormen van niet-integer gedrag die politieke ambtsdragers (menen te) zien bij hun collega-ambtsdragers: verstrengeling met belangen van familie, vrienden of collega’s, gevolgd door het misbruik maken of niet vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie en het meestemmen over zaken met persoonlijk belang. Daarnaast blijkt dat politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen in toenemende mate te maken hebben met verbale agressie, bedreiging en intimidatie van burgers en andere personen van buiten de organisatie, waarbij vooral het aantal incidenten van verbale agressie via sociale media is gestegen.

Zie voor meer informatie: klik hier. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met BING via 033 – 2474300.

Blog: Waterschap op stoom


Lees nu hier onze nieuwe blog: Waterschap op stoom

Top