Nieuwe medewerkers BING

Afgelopen maand heeft BING twee nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Graag stellen wij ze aan u voor.

Als adviseur en onderzoeker is Bart de Jong (1983, mr. drs.) ons team komen versterken. Bart heeft vanuit zijn vorige werkkring (VanMontfoort) veel ervaring opgedaan als onderzoeker, adviseur en trainer binnen de sectoren (jeugd)zorg en veiligheid (criminaliteitspreventie). Bart zal zich binnen BING bezighouden met integriteitsonderzoeken en het adviseren van opdrachtgevers over hun integriteitsbeleid. Van huis uit is Bart criminoloog en strafrechtjurist. Bart verricht gedegen onderzoek met grote betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Als trainer kan hij als ingewikkeld ervaren materie terugbrengen tot de essentie en dat op een interactieve en laagdrempelige manier brengen. Naast adviseur bij BING is hij commissielid bij de Klachtencommissie Jeugdzorg Zuid-Holland, waar cliënten van verschillende jeugdzorgaanbieders in de regio Zuid-Holland terecht kunnen met klachten over verleende zorg en bejegening. Tevens is hij lid van de onderzoekscommissie van de KNLTB.

Marlous Prins (1982) is ons officemanagementteam komen versterken. Zij heeft na haar opleiding directiesecretaresse / management assistente diverse praktijkgerichte studies gedaan. Daarnaast heeft zij ruime ervaring opgedaan als directiesecretaresse en officemanager. Hiervoor was zij werkzaam als officemanager bij Boersema Installatie Adviseurs. Marlous heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is sociaal en communicatief zeer vaardig. Haar voldoening haalt ze uit tevreden klanten en projecten die ze met kwaliteit kan afronden.

Nieuwsbrief De griffier een vak apart

Lees  hier onze laatste nieuwsbrief.

Bijeenkomst integriteitsspel Reflect

Veel woningcorporaties hebben het onderwerp integriteit hoog op de agenda staan en organiseren regelmatig activiteiten om het onderwerp levend te houden. Daarbij is het een uitdaging om iedere keer een afwisselend en origineel programma te organiseren. Dat is de reden geweest dat wij met Morals at Work voor woningcorporaties een speciale versie van het integriteitsspel Reflect hebben ontwikkeld. Een laagdrempelig en interactief bordspel dat niet alleen leerzaam is, maar ook heel leuk is om een keer te spelen.

Het spel laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) integriteitsschending adequaat te handelen. Het daagt deelnemers uit goede afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Door het spelelement ontstaat vaak een leuke sfeer, waardoor ook aan teambuilding wordt gedaan.

Het spel is geschikt om tijdens een plenaire bijeenkomst met grote groepen te spelen, waarbij in groepjes van zes personen het spel aan een tafel wordt gespeeld. De bijeenkomst wordt ingeleid, begeleid en afgesloten door een ervaren adviseur van BING. Voor meer informatie over het spel, verwijzen wij naar deze pagina.

Om de afdelingshoofden P&O van woningcorporaties te laten kennismaken met Reflect, nodigen wij u graag uit om met ons een keer vrijblijvend het spel te spelen. Daartoe organiseren wij donderdagmiddag 19 januari 2017 een bijeenkomst. Mocht u zelf verhinderd zijn, dan kunt zich altijd laten vertegenwoordigen door een collega.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op het kantoor van BING aan de Van Boetzelaerlaan 34 te Amersfoort. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@bureauintegriteit.nl of te bellen naar 033-2474300. Voor meer informatie, ook voor referenties van woningcorporaties waar wij het spel reeds hebben gespeeld, kunt u met Christiaan Kooman contact opnemen.

Na aanmelding ontvangt u het programma van ons. In geval van te veel of te weinig aanmeldingen, zal worden gezocht naar een alternatieve datum of locatie.

Drieluik integriteit en filosofie en Huis voor klokkenluiders is een feit

Lees hier onze laatste nieuwsbrief.

Helpdesk Integriteit: dilemma’s met stip gestegen!

Welke vragen staan in de top 5 van helpdeskvragen van BING? De Helpdesk Integriteit van BING biedt eerstelijns ondersteuning op het terrein van integriteitsvraagstukken en omgangsvormen. Je kunt er terecht voor vragen en overleg. Bijvoorbeeld indien je twijfelt of een bepaalde zaak dient te worden gemeld of hoe in een bepaalde situatie het best kan worden gehandeld.

Wij onderscheiden zeventien categorieën/onderwerpen waarover vragen (kunnen) worden gesteld. Deze onderwerpen variëren van fraude, diefstal en verduistering tot wettelijke verplichtingen en regelgeving tot ongewenst gedrag. In 2014 keken wij over welke vijf onderwerpen in 2013 de meeste vragen waren gesteld en schreven hier een blog over. In deze blog werpen wij opnieuw een blik terug in de tijd en presenteren wij de top 5 Helpdesk Integriteit-vragen over de jaren 2014 en 2015.

Klik hier om de hele blog te lezen.

Terugblik kennismakingsbijeenkomsten Reflect

Kennismakingsbijeenkomst
Afgelopen maanden hebben wij een drietal bijeenkomsten georganiseerd om gemeenten te laten kennismaken met ons integriteitspel Reflect. Hiertoe hebben wij op 27 januari, 17 maart en 14 april jl. een bijeenkomst georganiseerd voor hoofden P&O van gemeenten en op 21 april jl. een bijeenkomst voor managers van de Buitendienst van gemeenten. De bijeenkomsten werden zowel door de deelnemers als door BING als nuttig, plezierig en waardevol ervaren.

Integriteit op de agenda
Veel gemeenten hebben het onderwerp integriteit hoog op de agenda staan. Jaarlijks worden door gemeenten activiteiten georganiseerd om het onderwerp levend te houden. Daarbij is het een uitdaging om iedere keer een afwisselend en origineel programma te organiseren. Dat is de reden geweest dat wij met Morals at Work het integriteitspel Reflect hebben ontwikkeld. Een laagdrempelig en interactief bordspel dat niet alleen leerzaam is, maar ook heel leuk is om een keer te spelen.

Reflect
Het spel laat alle integriteitaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) integriteitschending adequaat te handelen. Het daagt deelnemers uit de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Door het spelelement, ontstaat vaak een leuke sfeer, waardoor indirect ook aan teambuilding wordt gedaan.

Het spel is geschikt om tijdens een plenaire bijeenkomst met grote groepen te spelen, waarbij in groepjes van zes personen het spel aan een tafel wordt gespeeld. De bijeenkomst wordt ingeleid, begeleid en afgesloten door een ervaren adviseur van BING. Voor meer informatie over het spel, verwijzen wij naar deze pagina.

Demonstratie
Indien u ook interesse heeft om het spel te spelen binnen uw organisatie of om een demonstratie ervan te zien, kunt u contact met ons opnemen via 033-2474300 of info@bureauintegriteit.nl.

Hoeder van integriteit

Hoeder van integriteit

Lees hier onze laatste nieuwsbrief.

Groep Smeijers (Driessen c.s.) verliest ook hoger beroep tegen BING

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs arrest gewezen in de civiele zaak BING/Groep Smeijers te Someren en in overgrote mate het vonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (waartegen Groep Smeijers beroep had ingesteld) in stand gelaten. De rechtbank had de vorderingen van BING nagenoeg geheel ingewilligd en die van Groep Smeijers geheel afgewezen. Groep Smeijers heeft in de persoon van de heer Driessen bij voortduring ongefundeerde beschuldigingen geuit aan het adres van BING.

Groep Smeijers is wederom veroordeeld tot het laten plaatsen van een rectificatie op de website van Binnenlands Bestuur. Het hof is met de rechtbank van mening is dat de beschuldigingen ter zake belangenverstrengeling, valsheid in geschrifte, cliëntelisme, manipulatie van de waarheid en beschuldigingen van gelijke strekking ongefundeerd zijn. De rechter heeft tevens bepaald dat door het gebruik van deze kwalificaties, ten onrechte ook de namen van de onderzoekers de heren Ten Wolde en Kolthoff van BING zijn bezoedeld.

Ten aanzien van de vorderingen van Groep Smeijers tegen BING, is het vonnis van de rechtbank volledig in stand gehouden door het hof. Dat betekent dat alle vorderingen van Groep Smeijers met betrekking tot het vermeende onrechtmatige karakter van het in 2010 (aan de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant) uitgebrachte BING-rapport, ook door het hof van tafel zijn geveegd.

Groep Smeijers is ook in hoger beroep in de kosten van de procedure veroordeeld. Voor de eerder door de rechtbank aan BING toegewezen immateriële schadevergoeding van € 1.500, ziet het hof onvoldoende grond, zodat dit bedrag in mindering kan komen op de procedurekostenveroordeling van Groep Smeijers.

Hiermee lijkt een eind gekomen aan een reeks procedures die de heer Driessen tegen BING heeft aangespannen. Hij heeft aangifte gedaan, klachten bij de Accountantskamer ingediend, klachten ingediend bij de universiteiten waaraan Emile Kolthoff van BING verbonden is en civielrechtelijk schadevergoeding en het intrekken van het BING-rapport geëist. De heer Driessen heeft nergens een voet aan de grond gekregen. BING is met dit arrest zeer tevreden.

BING verzorgt integriteitprogramma voor griffiers in opdracht van VvG

De Vereniging van Griffiers heeft BING de opdracht verstrekt het trainingsprogramma integriteit voor griffiers te verzorgen. Aan de opdracht is een offertetraject in concurrentie vooraf gegaan. BING is verheugd dit programma te mogen verzorgen. Deze trainingen zijn mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en worden uitgevoerd door BING, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers. Aanmelding geschiedt via de griffierskringen.

Vanaf 1 februari 2016 hebben burgemeester en CdK een wettelijke zorgplicht om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Daarmee zal, nog meer dan nu het geval is, een beroep worden gedaan op de kennis en vaardigheden van de griffier.

Integriteit heeft te maken met de morele kwaliteit van organisaties en de personen die daar onderdeel van uitmaken, in hun rug gesteund door regels. De praktijk is echter weerbarstig: het bestuurlijk-juridische normenkader is complex of biedt te weinig houvast voor de praktijk.

Daar komt bij dat de rol van de griffier in het afgelopen decennium flink is veranderd. De hedendaagse griffier is niet enkel verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische ondersteuning aan de raad, maar vervult ook de rol van adviseur. Binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld moet hij op een krachtige en gezaghebbende wijze aan deze adviesrol invulling geven. Een rol die, zeker bij integriteitsvraagstukken, vraagt om grote zorgvuldigheid en parate kennis.

Het trainingsprogramma, dat twee dagdelen beslaat, biedt griffiers up-to-date kennis en praktische handreikingen, en wordt bovendien afgerond met een naslagwerk waarin de uitgewisselde ervaringen een plek krijgen.

Klik hier voor het persbericht.23

Vereniging van Griffiers brengt IntegriteitsKompas uit en start training Integriteit voor griffiers

Persbericht

De Vereniging van Griffiers geeft ten behoeve van haar leden een moreel kompas uit, dat hen zal helpen om de gemeenteraad en provinciale staten te adviseren over integriteit en integer handelen.

Integriteit staat ook bij de griffiers van gemeenteraden en provinciale staten hoog op de agenda. In het dagelijks werk lopen zij geregeld tegen vragen aan die te maken hebben met integriteit. Vragen in het handelen van raads- en statenleden, maar ook in het handelen van griffiers zelf. De commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers heeft een boekje uitgegeven, speciaal voor en over griffier: Integriteitskompas; Een morele richtingwijzer voor Griffiers. De publicatie is te vinden op de website van de vereniging en helpt griffiers om hun raden en staten te adviseren over integer handelen.

Naar aanleiding van de zorgplicht voor bestuurlijke integriteit, die burgemeester en commissaris van de Koning sinds de laatste wetwijziging hebben, wordt een training integriteit voor alle griffiers in Nederland georganiseerd. Deze trainingen zijn mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en worden uitgevoerd door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). In de training zal up-to-date kennis worden aangereikt en worden praktijkhandreikingen gedaan, waardoor de griffier krachtig kan adviseren over morele vraagstukken. De Vereniging van Griffiers en BING zetten de kennis en uitgewisselde ervaringen om in een voor alle griffiers beschikbaar naslagwerk.

Persbericht gepubliceerd op 26 januari 2016

Top