Home Advies Bibob

Bibob

Bibob: optimaal inzetten
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) voorkomt dat de overheid ongewenst meewerkt aan criminaliteit. BING biedt onder andere begeleiding bij de implementatie van de (in juli 2013 geactualiseerde) wet in uw organisatie, rekening houdend met lokale wensen en omstandigheden.

Wat houdt de Wet Bibob in?
Criminele organisaties kunnen misbruik maken van vergunningen, subsidies en aanbestedingen om illegaal verdiend geld te witwassen of nieuwe misdrijven te faciliteren. De Wet Bibob biedt bestuursorganen de mogelijkheid om vergunningen, subsidies en aanbestedingen te weigeren, wanneer blijkt dat achter de aanvraag een criminele activiteit schuilgaat of als er sprake is van een stromanconstructie. Vastgoedtransacties kunnen bijvoorbeeld beter worden gevolgd en gemeentelijke vergunningen beter getoetst. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid en vrijheid om maatwerk in de toepassing van Bibob op gemeentelijke vergunningen toe te passen.

Waarin kan BING uw gemeente begeleiden?
Door middel van workshops, leren bestuurders en ambtenaren hoe bestaande problematiek aan te pakken (repressief) en nieuwe te voorkomen (preventief) door effectief te handelen. Op bestuurlijk niveau resulteert het traject in een ‘Beleidslijn Bibob’, die wordt vastgelegd in een nota en wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk. Bij de implementatie en uitvoering van de Wet Bibob in de praktijk, kan BING op interimbasis helpen achterstanden weg te werken en medewerkers van de gemeente met de werkwijze van Bibob vertrouwd te maken.

De adviseurs van BING kunnen, op basis van jarenlange ervaring op dit terrein, verschillende werkzaamheden verrichten of diensten aanbieden op het gebied van Bibob, zowel aan gemeenten en provincies als aan regionale samenwerkingsverbanden en andere overheden. Zie voor meer informatie onze flyer hierover.

Top