Bing integer vakmanschap logo
Home | Medewerkers | Missie | Blog | Nieuwsbrief
integer vakmanschap
BING Integer Vakmanschap
Home  →  Markten

Markten


BING werkt voor zowel overheden als semioverheden als private partijen.

Publieke en semipublieke sector
BING is van oudsher gericht op gemeenten en andere overheden en verricht opdrachten in de publieke sector voor onder meer:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ministeries
 • Rijksdiensten
 • Waterschappen
 • Veiligheidsregio’s
 • Onderwijsinstellingen
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)
 • Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s)
 • Politieke partijen 

Private partijen
De diensten van BING worden ook ingezet in de private sector. BING heeft onder meer opdrachten verricht voor:

 • Multinationals
 • Energiemaatschappijen
 • Leasebedrijven
 • Hotelketens
 • Vastgoedondernemingen
 • Telecomdiensten
 • Verzekeringsmaatschappijen

Twitter