Bing integer vakmanschap logo
Home | Medewerkers | Missie | Blog | Nieuwsbrief
integer vakmanschap
BING Integer Vakmanschap
Home  →  Kenniscentrum

Kenniscentrum


BING deelt kennis en ervaring. Met u!
BING vindt het waardevol om informatie en kennis over integriteit te delen, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerkers. Dat staat ook in onze missie.

Uw ervaringen
Wij delen kennis en ervaringen via de LinkedIn-groep BING-netwerk voor Integriteitcoördinatoren. Leden kunnen, nadat zij zich hebben aangemeld voor de groep, meedoen aan het forum, vragen stellen en andere integriteitscoördinatoren hun ervaringen voorleggen en adviseren. 

Onze communicatiemiddelen
BING geeft periodiek een nieuwsbrief uit en op aanvraag zijn er flyers over onze verschillende diensten beschikbaar. Ook is er de Helpdesk Integriteit om feedback te krijgen, een advies in te winnen of na te denken over (de consequenties van) vervolgstappen.

Meer weten
Indien u zich wilt aanmelden voor de Helpdesk Integriteit, vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Twitter