Bing integer vakmanschap logo
Home | Medewerkers | Missie | Blog | Nieuwsbrief
integer vakmanschap
BING Integer Vakmanschap
Home  →  Trainingen en workshops  →  Integriteitsspel Reflect

Contact met BING


Van Boetzelaerlaan 34
3828 NS Amersfoort
T 033 - 247 43 00
info@bureauintegriteit.nl

Integriteitsspel Reflect


Het integriteitsspel Reflect laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen. Het daagt deelnemers uit de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Het spelconcept Reflect is ontwikkeld door Morals at Work en samen met BING is een versie ontwikkeld speciaal voor ambtenaren.

De meest krachtige en eigentijdse vorm van leren, is om iets zelf te doen en zelf te ervaren. Dit kan met behulp van simulaties, ook wel serious gaming genoemd. In een goed ontwikkelde spelsimulatie, ervaren en voelen deelnemers hoe zij handelen in bepaalde situaties. Hierbij wordt het denken vertaald naar handelen en wordt gedrag zichtbaar en dus bespreekbaar.

Het gaat in het integriteitsspel Reflect om de strijd tussen normen en doen, in en tussen teams. Om te winnen, moeten de spelers kiezen, in dialoog gaan en samenwerken. De opzet van het spel leidt tot bewustwording van de problemen en bewustwording van de oplossingen. Het integriteitsspel Reflect bevat drie onderscheiden vraag- of dilemmacategorieën: het primaire werkproces, het onderlinge gedrag op de werkvloer en open vragen over algemene dilemma’s. De vragen worden getoond op een tablet of laptop. De keuze van een speler wordt beloond of bestraft door het programma of op grond van een teamoordeel. Na het spel, is het tijd voor Reflectie; dan kunnen ervaringen worden uitgewisseld over de manier waarop keuzes tot stand komen, over het belang van openheid bij afwegingen en over de rol van het team daarbij.

Het integriteitsspel Reflect is ontwikkeld om met grote groepen medewerkers te kunnen spelen met – en in gesprek te gaan over – integriteit op het werk. Doordat de spelbegeleiding door medewerkers van de organisatie zelf wordt verzorgd, krijgt het gesprek over integriteit ook intern een extra impuls. Het spelprogramma geeft inzicht in de integriteitsvragen die leven in uw organisatie.

Het spel kan ook uitstekend worden ingezet als vervolg op een workshop Morele oordeelsvorming, om het onderwerp integriteit op de agenda te houden. 

Meer weten
De adviseurs van BING geven u graag een demonstratie. Voor meer informatie over het integriteitsspel Reflect, kunt u deze flyer bekijken of contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.


Referentie Gemeente Aa en Hunze

Type organisatie: Publiek
Omvang: 188 medewerkers
Opdracht: In april 2015 hebben vier sessies van het integriteitsspel Reflect plaatsgevonden met in totaal 170 medewerkers. 

"Het was leuk om vanuit verschillende invalshoeken naar een situatie te kijken en op die manier meer over elkaars werk (en dilemma's) te leren, hetgeen een goede dynamiek aan het spel gaf."

"Met het spelen van Reflect, hebben wij het thema integriteit weer onder de aandacht gebracht en laten zien dat je daar als medewerker dagelijks mee in aanraking kunt komen."

"Het is prettig dat de medewerkers van BING hebben meegedacht over onze wensen en dat zij flexibel waren in de invulling van het programma. Zo hebben wij ervoor gekozen om een duidelijke rol te hebben in de inleiding van de bijeenkomst en hebben wij de leden van onze klankbordgroep integriteit (waaronder onze twee contactpersonen integriteit) en onze (externe) vertrouwenspersoon ingezet als spelbegeleiders."

"De ondersteuning van BING hebben wij ervaren als deskundig, praktisch en persoonlijk, waardoor de samenwerking soepel verliep."

Twitter